מוצר נוסף - מערכת הצגת מהירות Viaisis-plus
 מוצר נוסף - מערכת להצגת מהירות Viaisis basic D
 מוצר נוסף - מערכת הצגת מהירות קומפקט 3000