פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
 
אודות המועדון
חברי המועדון
נותני חסות למועדון
ארגז כלים למנכ"ל
יועצים לבטיחות
שאלון לחברות הסעה
שאלון לארגוני תובלה
שאלון לחברות / ארגונים
שאלון לרשויות
הזמנת סקר בטיחות
הצעות לשיפור / ייעול
הצטרפות למועדון
 
 
 
  מצוינות בבטיחות התחבורה
 
 
מצוינות בבטיחות  התחבורה בחברות וארגונים 
 
מועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) הוא מועדון חברות וארגונים החותרים למצוינות בבטיחות התחבורה בארגונם.

חברי מועדון מ.ב.ת:
  • שותפים בביצוע סקר הערכת רמת ניהול הבטיחות בארגון.
  • נהנים מהכוונה של מתנדבי אור ירוק למגוון פעילויות לשיפור בטיחות התחבורה בארגון.
  • תורמים לשיתוף ידע עם חברות וארגונים בנושא לקחי יישומים לשיפור הבטיחות בדרכים.
  • נחשפים לאפשרויות שימוש בארגז כלים לניהול הבטיחות התחבורה.
מועדון מ.ב.ת הינו פרי יוזמה משותפת של עמותת אור ירוק, חברת מורג יועצים ואיגוד ITS ישראל הפועלים להרחבת מעגל ההטמעה והעשייה לשיפור בטיחות התחבורה בישראל. עמותת אור ירוק, מורג יועצים ואיגוד ITS ישראל,יפעלו להעמדה ועדכון שוטף של ארגז כלים המיועד לסייע בידי בעלי תפקידים בארגון בניהול הבטיחות בארגונים. מדי שנה יוענק אות המצוינות בבטיחות התחבורה לחברות והארגונים המובילים בתחומם.
 
     
 
רקע:
מועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) הוא מועדון חברות וארגונים החותרים למצוינות בבטיחות התחבורה בארגונם והמכירים בצורך בשיתוף ידע בכדי להביא להרחבת תהליכי שיפור רמת בטיחות התחבורה בישראל.

תנאי הצטרפות למועדון מ.ב.ת:
ההצטרפות למועדון מ.ב.ת פתוחה לכל חברה/ארגון בישראל ומותנית בהצהרת מנכ"ל/סמנכ"ל למחויבות הארגון לתקנון המועדון ובכלל זה:
  • הסכמה לביצוע סקר ניהול בטיחות התחבורה.
  • הבעת מחויבות הארגון להשתתפות פעילה בתהליכי שיתוף ידע.
  • הסכמה לחשיפה ופרסום הצלחות בתחומי הבטיחות התחבורה.
סקר ניהול בטיחות התחבורה:
סקר ניהול בטיחות התחבורה יבוצע בהתאם לרשימת תיוג העוסקת בשלושה תחומי הבטיחות הבאים: ניהול הבטיחות, ניהול הכשרה והדרכה, ניטור הנוהג. בנוסף כולל הסקר תאור מאפייני הצי, פירוט דוגמאות ליישומי טכנולוגיות בטיחות ופרויקטים מיוחדים כגון הקטנת נסועה, הדרכות סימולאטור לעובדים וכד'.

תהליכי שיתוף בידע:
חברי המועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) יקבלו על עצמם את העיקרון של שיתוף בידע והפקת לקחים מתהליכי יישום ופעילויות בתחום שיפור בטיחות התחבורה בארגונים. חברי המועדון ישתפו בידע באמצעות השתתפות נציגיהם במפגשי שיתוף ידע ובאמצעות העלאת נושאים לדיון ועדת ההיגוי.

חשיפה ופרסום בתקשורת:
חברי המועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) יפעלו לחשיפת הצלחות ביישומי בטיחות התחבורה בתקשורת בין ארגונית ובתקשורת הגלויה. באמצעות כל אלה יתרמו חברי מועדון מ.ב.ת להרחבת מעגל ההטמעה והעשייה לשיפור בטיחות התחבורה.
 
מאגר פתרונות ויישומים לבטיחות התחבורה:
על בסיס שיתופי הידע והניסיון המצטבר של חברות המועדון, יורחב וינוהל מאגר רעיונות, פתרונות ויישומים לבטיחות בדרכים. כל רעיון , פתרון יכלול פירוט מלא של שם החברה המציעה /המיישמת בצירוף לקחי היישום. 
 
ארגז כלים לניהול בטיחות התחבורה בארגונים:
עמותת אור ירוק, מורג יועצים ואיגודITS  ישראל יפעלו להעמדה ועדכון שוטף של ארגז כלים המיועד לסייע בידי בעלי תפקידים בארגון בניהול הבטיחות בארגונים. ארגז הכלים יועמד לשימוש חברות המועדון. פירוט כלים מתוכננים להכללה בארגז הכלים יפורסם באתר המועדון.
ועדת היגוי מקצועית:
תמונה ועדת היגוי מקצועית הכוללת מומחי תוכן. ועדת ההיגוי תעקוב אחר התפתחויות בתחומים מקצועיים רלוונטיים, עדכונים במדיניות ורגולציה, התפתחויות טכנולוגיות, התפתחויות במחקרי בטיחות בדרכים ותעלה המלצות לעדכון שוטף של נושאי הפעילות, עדכון ותחזוקת ארגז הכלים, ועדכון שיטות ההדרכה מול בעלי תפקידים ועובדים בארגונים.   
 
אות המצוינות בבטיחות התחבורה.
מדי שנה יוכרזו הארגונים המצוינים בניהול בטיחות התחבורה. מובילי מצוינות בדרכים יזכו באות המצוינות בבטיחות התחבורה בהתאם לקטגוריית הפעילות המתאימה לצי הרכב בארגונם (צי רכב עובדים, צי רכב תפעולי, צי תובלה, צי היסעים או צי מעורב). האות יינתן לשלוש החברות מובילות בבטיחות התחבורה בכל קטגוריה.
    
דמי חברות במועדון : 240 ש"ח לשנה
להרשמה >>>
 
 
| תקנון הקטלוג  |  תנאי שימוש באתר | 
בטיחות בתחבורה בטיחות בדרכים קטלוג לטכנולוגיות ומוצרי בטיחות בתחבורה התרעת התנגשות לפנים התרעת סטייה מנתיב  מצלמות רוורס מערכות לכיסוי שטחים מתים ברכב קופסה ירוקה חיישני לחץ אוויר התרעת הירדמות רמזורים עיני חתול תשתיות לתחבורה מכרזים בתחבורה פרסומים בתחבורה מערכות בטיחות לרכב מערכות עזר לנהג סימולאטורים לנהיגה מערכות לניהול ציי רכב מערכות ניטור נהיגה ניטור אלכוהול חגורות מניעת שכחת ילדים ברכב ארכיטקטורת ITS בטיחות בהסעות תלמידים בטיחות בהובלת מטענים בטיחות בארגונים וחברות קציני בטיחות לרכב צמיגים גופי תאורה סולאריים טכוגרף דיגיטאלי מערכות מתערבות בנהיגה הסחת דעת בנהיגה חיישני רוורס לרכב מצלמות רוורס לרכב ניהול ציי רכב ציי רכב תוכנות לניהול ציי רכב מצלמות לכיסוי שטחים מתים מצלמות תיעוד ברכב נוהל 6 איך אני נוהג תמרורים סולאריים שלטים סולאריים פנסי אזהרה סולאריים מערכת כיבוי אש באוטובוסים ורכב מערכת חירום והצלה
 

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com