פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
 
ביטוח וטכנולוגיות בטיחות
סקירת טכנולוגיות בטיחות
משחק נהיגה במכונית
ביטוח וטלמטיקס
סקר חסמים
ביטוח ציי רכב
מחשבון סיכון נותר
 
 
 
  סקר חסמים - ביטוח וטכנולוגיה
 
סקר חסמים בשילוב ביטוח וטכנולוגיה - תקציר מנהלים
ינואר 2012
 
בשנים האחרונות הולך ומתפתח, מגוון הזדמנויות להורדת הסיכון שבשימוש בדרכים המבוסס על טכנולוגיות לבטיחות המוצעות לשימוש בשוק הרכב והתחבורה. טכנולוגיות אלו מאפשרות יצירה של מוצרי ביטוח חדשים המשלבים מידע הנאסף ונאגר על ידי מכשירי הבטיחות ושבאמצעותו ניתן להגיע להתיעלות נוספת של שוק הביטוח בתחום התאמת פרמיות לפי רמות סיכון והקטנת תביעות שוא. יחד עם זאת, נדמה כי בפני מוצרי ביטוח וטכנולוגיה עומדת שורת חסמים, שלצורך קידום משמעותי של היקף שוק זה, נדרש יהיה לזהותם ולנקוט פעולות מכוונות בכדי להסירם.

מטרה:
סקר ביטוח וטכנולוגיה כולל סקירת הזדמנויות וחסמים בשילוב טכנולוגיות בטיחות ומוצרי ביטוח שהסרתם עשויה להוביל לתרומה לבטיחות בדרכים בישראל.

הנקודות הנכללות בסקר זה:
 
ניתוח שאלת האחריות:
·            מיפוי תחומי אחריות גורמים מעורבים
·            עוגנים באתיקה בעסקים
·            עוגנים מסויימים בחקיקה
·            עוגנים ברורים בהלכה היהודית
 
ניתוח תמונת מצב:
·            סקירת מצב טכנולוגיות בטיחות
·            תמונת מצב המחקר בעולם
·            מוסדות מחקר לבטיחות בדרכים לצד איגודי חברות ביטוח בעולם
·            דוגמאות למוצרי ביטוח הנמכרים בעולם
ניתוח זיהוי החסמים:
·        חוסר שפה משותפת (ביטוח וטכנולוגיה)
·        זהירות/שמרנות עיסקית
·        חוסר במודלים עיסקיים מוכחים
·        חוסר במחקרי אפקטיביות מוכחים
·        חוסר יכולת חיזוי של התנהגות הציבור.
המלצות למפקח על הביטוח:
·        הגדרת מדיניות רב שנתית לפיתוח, שווק ומכירת מוצרי ביטוח תואמי סיכון
·        הגדרת מדדים לתאימות פרמיה לסיכון
·        העדפת פרמטרים המניעים להפחתת סיכונים
·        חינוך פיננסי לרכישת ביטוח תואם סיכונים.
·        סיוע לחברות הביטוח בפיתוח מודלים עסקיים חדשים

המלצות לחברות הביטוח:
·        הבהרת שאלת הקוד האתי בסוגיית האחריות להורדת הסיכון אצל ציבור המבוטחים!!!
·        יצירת מגוון מוצרי ביטוח פרמיה תואמת סיכון.
·        השקעה במידע לציבור על אפשרויות הפחתת סיכונים ואפשרויות החסכון הגלומות בכך.
המלצות לסוכני הביטוח:
·        העברת ידע למבוטחים על ניהול סיכוני בטיחות ואפשרויות ביטוח.
·        לווי אישי למבוטח בהתאמת אמצעי מפחיתי סיכון
המלצות לאיגוד חברות הביטוח:
·        יזום כנסי ביטוח וטכנולוגיה לשיפור השיח הבין מגזרי ולשיפור המידע לציבור.
·        שינוי יעוד הקרן למחקרים של חברות הביטוח לקרן למימון פעילויות לשיפור הבטיחות של ציבור המבוטחים
·        יצירת מאגר נתונים משותף גם לביטוח רכוש.
המלצות למשרד התחבורה
·        רישום איבזור בטיחות ברשיון הרכב
·        קביעת דרוג בטיחות הרכב
·        מערך אימות ובדיקת תקינות מערכות בטיחות
המלצות רשות הלאומית לבטיחות בדרכים
·        מחקר ומעקב מתמיד אחר רמת אפקטיביות של טכנולוגיות בטיחות
·        הגדלת מודעות ציבורית לטכנולוגיות בטיחות
·        מיסוד מודל מקרו-כלכלי המציג את הכדאיות הכלכלית למדינת ישראל בהשקעה בתגמול צרכנים לשימוש בטכנולוגיות בטיחות.
המלצות לאיגוד יבואני הרכב
·        פירסום מילון מושגים לאיבזור בטיחות לרכב
·        הגדלת מודעות ציבורית לטכנולוגיות בטיחות
·        התמחות סוכני מכירות בהנחות בביטוח רכב בטוח

המלצות לעמותות העוסקות בבטיחות בדרכים
·        ארגון כנס שנתי בנושא ביטוח וטכנולוגיה
·        הגדלת מודעות ציבורית לטכנולוגיות בטיחות
·        מודעות לצרכנות נבונה בביטוח וטכנולוגיה
·        זיהוי לציבור אודות חברת ביטוח טובה
·        הוכרה על גילוי אחריות חברתית של חברות ביטוח

סיכום:
טכנולוגיות בטיחות מהוות הזדמנות לשיפור ברמת הבטיחות בדרכים ולהתיעלות בתחום ביטוח הרכב. הסרת חסמים מזוהים ושילוב מושכל בין שני תחומי תוכן אלו עשוי להוביל לפריצת דרך הן בתרומה לבטיחות בדרכים והן להתיעלות שוק ביטוח הרכב. גורמים מעורבים: המפקח על הביטוח, חברות ביטוח, סוכני ביטוח, איגוד חברות הביטוח, לשכת סוכני הביטוח, משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יבואני הרכב, חברות הטכנולוגיה, מוזמנים כל אחד ואחד לפעול להסרת החסמים שבתחומי אחריותו וליצירת שיתופי פעולה שיאפשרו מכירת מוצרי ביטוח מותאמי סיכון.
 
 

Go Back  Print  Send Page
| תקנון הקטלוג  |  תנאי שימוש באתר | 
בטיחות בתחבורה בטיחות בדרכים קטלוג לטכנולוגיות ומוצרי בטיחות בתחבורה התרעת התנגשות לפנים התרעת סטייה מנתיב  מצלמות רוורס מערכות לכיסוי שטחים מתים ברכב קופסה ירוקה חיישני לחץ אוויר התרעת הירדמות רמזורים עיני חתול תשתיות לתחבורה מכרזים בתחבורה פרסומים בתחבורה מערכות בטיחות לרכב מערכות עזר לנהג סימולאטורים לנהיגה מערכות לניהול ציי רכב מערכות ניטור נהיגה ניטור אלכוהול חגורות מניעת שכחת ילדים ברכב ארכיטקטורת ITS בטיחות בהסעות תלמידים בטיחות בהובלת מטענים בטיחות בארגונים וחברות קציני בטיחות לרכב צמיגים גופי תאורה סולאריים טכוגרף דיגיטאלי מערכות מתערבות בנהיגה הסחת דעת בנהיגה חיישני רוורס לרכב מצלמות רוורס לרכב ניהול ציי רכב ציי רכב תוכנות לניהול ציי רכב מצלמות לכיסוי שטחים מתים מצלמות תיעוד ברכב נוהל 6 איך אני נוהג תמרורים סולאריים שלטים סולאריים פנסי אזהרה סולאריים מערכת כיבוי אש באוטובוסים ורכב מערכת חירום והצלה
 

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com