פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
 פרסומים ומידע
 מינוחים מקצועיים
 מהי נהיגה?
 מערכת ABS
  מערכת בקרת יציבות
 חיישני לחץ אוויר
 מערכת התרעת התנגשות
 כריות אוויר
 לחצן מצוקה ברכב
 מערכת התרעת הירדמות
 רמזור חכם
 תמרור חכם
 מעבר חצייה פעיל
 תמרור במ' מידע לנהג
 מבחני ריסוק
 טכנולוגיות וביטוח
 מערכת לוויינית GPS
 סימוני כביש אקטיביים
 גורמים להסחת דעת
 השימוש בטלפון נייד
 חיישני רוורס
כיסוי שטחים מתים
מצלמות תיעוד בנהיגה
מערכות לזיהוי נהג
 טכוגרף דיגיטאלי
 מע' מתערבות בנהיגה
 מע' בטיחות בהסעות
 בטיחות רכב דו גלגלי
 אגרה לפי קילומטר
 שכחת ילדים ברכב
 מצלמות מהירות
 שלטי חוצות / פרסום
 קופסה ירוקה
 סרטוני הדגמה
 
 
 
 
 
  חיישני רוורס

במידה ונתקלת בקישור למחקר שאינו פעיל, חפש בספריה >>
 
חיישני רוורס - דף מידע
 
כללי
מספר רב של אנשים, ברחבי העולם כולו, נפגעים בכל שנה בתאונות המתרחשות בעת נסיעה לאחור. חלק מן התאונות, נגרמות בכבישים פרטיים וחצרות בתים ורוב מקרי המוות, הם של ילדים ופעוטות. מספר התאונות עלה בשנים האחרונות, בהתאמה למספר רכבי השטח והרכבים המסחריים, בהם שדה הראיה לאחור חסום יותר מאשר ברכבים פרטיים. השאיפה לצמצם באופן מידי את מספר הנפגעים,  גרם לפיתוחם של אמצעי עזר שונים ושימוש במערכות המוגדרות בקטגוריית "אמצעי עזר לחנייה", מתוך תקווה כי אמצעים אלו יספקו תשובה הולמת.
 
פירוט הטכנולוגיה:
מערכת עזר לנהג בעת נסיעה לאחור, מהווה נכון להיום "טכנולוגיה לא מתערבת בניהוג הרכב". ניתן למצוא בקטגוריה זו, שתי קבוצות עיקריות- מערכות חיישני קרבה, המשתמשות בגלי קול ומערכות ויזואליות. 
מערכות המשתמשות בגלי קול:
 • מערכת אולטרה סונית, מודדת את השינויים הנגרמים בתהודת גלי הקול, כתוצאה מפגיעתם באובייקט הנמצא בתא השטח בו משודרים הגלים. ניתוח שינויים אלו על ידי מחשב, נותן את המרחק והמיקום (ימין, שמאל) של האובייקט ממקור השידור. המערכת מורכבת מחיישנים (שניים עד ארבעה), הממוקמים בחלק האחורי של הרכב (פגוש), מחשב המעבד את הנתונים, זמזם קולי וצג קטן המראה כיוון וטווח. קיימים סוגים שונים של צגים הנמצאים בתוך מראות, בתוך לוח השעונים, או בנפרד על הלוח בסמוך לשמשה הקדמית. 
 • מערכת רדאר (דופלר), מודדת שינוי בתדירות ובאורך גל הקול, הנפלטים ממקור הגל (הראדאר), הנמצא בתנועה יחסית (קרוב- רחוק, ימינה- שמאלה), למקום המדידה. שינויים אלו, נגרמים על ידי אובייקטים אותם מזהה הרדאר. גם מערכת זו בנויה בדומה למערכת האולטרה סונית- ראדאר, מחשב וצג.
מערכות וויזואליות:
 • מערכת וידאו- מצלמה הממוקמת בחלקו האחורי של הרכב, מעבירה אל מסך הנמצא בסמוך לנהג, את תמונת השטח שמאחור.
 • מערכות שונות של מראות צולבות הממוקמות בצדדיו האחוריים של הרכב ופונות בחצי זווית אל מראות הצד הקדמיות, מראות את המתרחש מאחורי הרכב.
 • מראות קמורות הממוקמות בסמוך לשמשה האחורית, מספקות פנוראמה (מעוותת מעט), של המתרחש מאחורי הרכב.
 
יעוד (בעיות בטיחותיות שהיא מיועדת לתת להם מענה)
מערכות עזר לנהג בעת נסיעה לאחור, יועדו כדי להתריע על פגיעה אפשרית של הרכב באובייקטים, הנמצאים ב"שטחים המתים" שבנתיב הנסיעה. "שטח מת",  מוגדר כאזור מאחורי הרכב אותו נהג הרכב לא יכול לראות דרך מראות הצד, או במראה הפנימית המופנית אחורה. גודלו (המתודי) של "השטח המת", הוא כ 5×5 מטרים. המדידה מתחילה מן החלק האחורי ביותר ברכב (לא כולל וו גרירה) ומרכז השטח נמצא בהתאמה למרכז הרכב. טווח הביטחון של "השטח המת", חייב להיות רחב מן הרכב בלפחות 10 ס"מ מכל צד.
מצב בשלות הטכנולוגיה
 • סטאטוס פיתוח/ניסויים
במקומות שונים בעולם, החלו לפתח מערכות משולבות/ייעודיות כדוגמת Stereo Panoramic Vision for Obstacle Detection, המפותחת באוניברסיטה הלאומית של אוסטרליה או בגרסה מורחבת יותר של BOSCH (גרמניה). חלק מן המערכות עדיין לא הגיעו למיצוי הפוטנציאל הנדרש מהן, או מחכה לתקינה.
קישורים למאמרים:
 
 • היקף מכירות בעולם
גדול מאוד, חלקו מגיע מן היצרן כרכיב אורגאני ברכב וחלקו מצוי על המדף לרכישה בנפרד.
 • מס. יצרנים.
בכל העולם ובמיוחד בסין, מיוצרות היום מערכות רבות המסופקות ליצרני הרכב ולחנויות אביזרי רכב.
מצב ההטמעה בעולם
 • פרסום תקן טכני ISO
תקני ISO, מחולקים על פי הטכנולוגיות השונות:
 • מראות צולבות ומראות קמורות, בהתאם לתקינה המחייבת את יצרני הרכב ויצרני חלפים לרכב.
 • חיישני קרבה אולטרה סוניים וראדאר, משתנים מעת לעת ומעבר לסטנדרטים של הרכיבים מהם מורכבת המערכת, עדיין אין תקן מחייב. מערכות אלו, עדיין לא נכללות בקטגוריית אמצעי בטיחות.
 • מערכות וידיאו, נמצאות גם הן ברמות שונות של פיתוח ויישום. תקינה מחייבת עדיין אינה קיימת, אם כי ישנה המלצה לתקינה.
 
 • פרסום תקנות מחייבות (באיזה מדינות).
הרשות האוסטרלית לבטיחות בדרכים (RTA), בדרישתה מן היצרנים לפתח מענה טכנולוגי לבעיה הקיימת, מגדירה את יעוד הטכנולוגיה כ "מכשיר עזר לנהג, המשמש להפחתת הסיכון של פגיעה בילדים הנמצאים מאחורי הרכב, בעת נסיעה לאחור".
הדרישה ממערכות העזר, סווגו על פי השתייכות טכנולוגית.
 • מערכת עזר ויזואלית, המספקת לנהג מידע חזותי של השטח הנמצא מאחורי הרכב.
 • חיישני קרבה, המזהים נוכחות אובייקטים מאחורי הרכב בין אם הם עצמים או אנשים.
 • מערכת משולבת בין שני המרכיבים הראשונים, שתאפשר אפקטיביות מקסימאלית.
 
הדרישות ממערכת ויזואלית:
 • שדה ראייה של השטחים המתים מאחורי הרכב, כך שגם ילד בן שנה העומד בצמוד לרכב, יוכל להיראות.
 • מיקום המערכת, לא יחסום לנהג שדה ראייה הנחוץ לו בנהיגה רגילה.
 • אפקטיביות מלאה בכל טווח ותנאי ראות, כולל בחשיכה מוחלטת. (הסתמכות חלקית על אור רוורס)
 • פעולת המערכת רק כאשר הילוך אחורי משולב.
 • קלה לבדיקה, לכיול ולתיקון.
 • עמידה ודורשת אחזקה מינימאלית.
 הדרישות מחיישני קרבה:
 • אמינות בזיהוי ילד קטן (פעוט בן שנה), העומד בשטח מת מאחורי הרכב.
 • הזיהוי לא יבדיל בן עצמים ובין אנשים, לא תינתן התרעה על אובייקטים הנמצאים מחוץ למרחב הנדרש לבדיקה.
 • פעולת המערכת רק כאשר הילוך אחורי משולב.
 • התרעה תינתן גם כאשר האובייקט והרכב נמצאים במצב עמידה.
 • בעת זיהוי אובייקט, תינתן מיידית תרעה קולית.
 • יינתן הטווח בו נמצא האובייקט שזוהה.
 • לחלופין, תינתן התרעה ויזואלית כי זוהה אובייקט. אות זה, צריך להיראות גם במצב בו הנהג מסתכל אחורה.
 • אפקטיביות המערכת, בכל תנאי שטח.
 • תינתנה מה שפחות התראות שווא.
 • קל לבדיקה, לכיול ולתיקון.
 • עמידה ודורשת אחזקה מינימאלית.
 • עדיפות לכך שאות ההתרעה לא ישמע למי שנמצא מאחורי הרכב- ילדים עלולים שלא להבין את יעוד המכשיר ומתוך עניין, הם עלולים להתקרב אל הרכב.
קישור לדרישת התקן:
 
כוונות לפעילות גופים ממשלתיים בעולם.
 • הרשות לבטיחות בדרכים של האיחוד האירופי, רואה כמטרה להוריד עד שנת 2010 את מספר ההרוגים בתאונות הדרכים ובכלל זה, תאונות המתרחשות בעת נסיעה לאחור. בשל חוסר בשלות של חלק מן טכנולוגיות לתת מענה מספק, מופנים אמצעים לפיתוח ולא לקמפיין הסברה. 
 • משרד התחבורה האמריקאי פרסם ברשומות כי החל ממאי 2018 יחויבו כל יצרני הרכב להתקין מערכות לכיסוי השטח האחורי בכל הרכבים מתוך כוונה להפחית תאונות הנגרמות במצבי נסיעה לאחור. גודל השטח הנדרש לכיסוי הוא 3 מטר רוחב על 6 מטר אורך בקו ישר מאחורי הרכב תוך עמידה בהגדרות שונות של רזולוציה, גודל התמונה, זמן תגובה ועוד. לפרטים נוספים >>
 
סוגיות משפטיות.
החוק בישראל, מתייחס אך ורק לאחריות הנהג באשר לחובת הזהירות הקונקרטית בעת נסיעה לאחור.  לדעת נשיא (לשעבר) בית המשפט העליון השופט מאיר שמגר, אחריות זו נקבעת על פי נתוני היסוד העיקריים, אשר לאור טיבם יש לגבש את אמצעי הזהירות הדרושים וביניהם הזמן ומקום האירוע ,סוג הרכב ושאלת שדה הראייה. לכן, השאלה האם התרשל הנאשם, תלויה בשאלה האם בנתוני יסוד אלה, נהג מן היישוב יכול היה לצפות המצאות אדם במקום, ואם כן, האם הנאשם נקט בכל אמצעי הזהירות הסבירים. "נהג הנוסע לאחור, חייב להקפיד הקפדה יתירה ואינו אמור להסיע רכבו אל כיוון אשר מבטו אינו מופנה אליו ומי שמסיע רכבו כשחלק ניכר מהנעשה מאחור מוסתר – "דומה למסיע רכבו קדימה כאשר עיניו קשורות" (כך בע"פ 47/48 המאוזכר בפס"ד חדרייה הנ"ל, בעמ' 300).
קישור לפסיקה:
 
מצב ההטמעה בישראל
 • פרסום תקן טכני על ידי מכון התקנים - לא קיים
 • פרסום תקנות מחייבות בישראל - אין תקן ישראלי וגם אין התייחסות לגבי תקינה אחרת באירופה או בארה"ב.
 • כוונות משרד התחבורה - אינן מפורסמות, במידה והן קיימות.
יצרנים בישראל
 • פירוט יצרנים- לא ידוע על יצרנים ישראלי.
 • המערכת נמכרת בישראל ע"י יבואני מכשור אלקטרוני.
 • עמדת  יבואני רכב- אין כל פרסום של יבואני הרכב בנושא זה.
 
הערכת  רמת הטמעה בישראל:
מחיר מערכות התראה לאחור עומד כיום על כמה מאות שקלים בלבד, מה שהופך את המוצר לאטרקטיבי גם אם איננו נתפס כמוצר בטיחות בעל אמינות מוחלטת.
מערכות חיישני רוורס נמכרות הן כחלק אינטגראלי מהרכב והן כמוצרי After Market. מוצרים אלו נמכרים כיום בישראל ע"י כמה ספקים. התחרות מובילה את הספקים להשקיע בפרסום המוצרים ובכך תורמת לעליה מתמדת במודעות הציבור למוצרים אלו.
אין ברשותנו הערכה של כמות כלי הרכב הנוסעים בישראל ומותקנים בהם חיישני התראה בנסיעה לאחור.מצב המחקר
 • מחקרי אפקטיביות
מערכת למניעת תאונות על ידי זיהוי אובייקטים והתרעה בזמן אמת- קנדה 2005.
מחקר המנסה לקבוע את יעילותן של מערכות עזר בעת נסיעה לאחור, תוך התרעה לגבי הימצאותם של אובייקטים, הולכי רגל ובמיוחד ילדים מתוך כוונה להימנע מפגיעה בהם. החוקרים מתייחסים למערכות עזר המורכבות ברכב על ידי היצרן כחלק אורגני, מול מערכות עזר אותן ניתן לרכוש מן המדף ולהוסיפן לרכב בהתקנה נפרדת.
שישה סוגים שונים של מערכות נבחנו בתנאי מעבדה ארבע מתוכן הותקנו ברכב בסטנדרט של היצרן ושתיים נרכשו בנפרד כמוצר נלווה ומותקנו ברכבים. כל שש המערכות עבדו על טכנולוגיה- אולטרה סונית. בחינת המערכות, נעשתה על פי מיפוי מרחבי תוך חלוקה לאזורים. הקריטריונים בהם נבחנו המערכות היו:
·        זיהוי אובייקטים על פי מיקומם ביחס לרוחב השטח.
·        זיהוי אובייקטים על פי מיקומם ביחס לעומק השטח.
·        זיהוי אובייקטים ביחס למיקומם במרחב הנמדד, מגובה מינימאלי ועד לגובה מקסימאלי.
כל הבדיקות התבצעו גם בחיישנים נקיים וגם בחיישנים מלוכלכים/מכוסים בוץ ואבק, בהתאם להנחיות המחקר של הרשות הלאומית הקנדית לבטיחות בדרכים .
הרכבים שנבדקו נחלקו למכוניות פרטיות, רכבי ספורט ושטח ומיני וואנים. החיישנים לא נדרשו לזהות תנועה, אלא רק מידת הקרבה של האובייקט לרכב ומיקומו במרחב. האובייקטים לזיהוי היו עצמים בקוטר 9 ס"מ בגובה מטר אחד. השטח חולק לריבועים בגודל 15 סמ"ר והאובייקטים הוזזו מריבוע לריבוע לצורך זיהוי מרחבי. הבדיקה לזיהוי אובייקט מגובה מינימאלי נערך באופן דומה תוך שינוי גובה האובייקט מ 5 ס"מ ומעלה בהפרשים של 5 ס"מ.
זמן תגובת המערכת מזיהוי אובייקט ועד התרעה קולית וחזותית, נמדד גם הוא. בחינה זו נערכה על ידי חיבור חיישן אופטי בצמוד לחיישן האולטרה סוני והקלטת זמן התגובה, כאשר זמן התגובה מן ההתרעה האופטית להתרעה הקולית, קובע את זמן התגובה.
 
תוצאות המחקר הראו כי המרחקים המקסימאליים לזיהוי נעו מ 105 ס"מ ועד 225 ס"מ. ההבדלים בזיהוי המרחבי נובעים בשל השונות בצורת גימור הפגושים ברכבים. זמני ההתראה נעו מ 80 אלפיות השנייה ועד 227 אלפיות. כל המערכות עמדו בתנאי ISO הקובעים סטנדרט של 350 אלפיות כזמן מקסימאלי לתגובה. לא נמצא הבדל משמעותי במהירות התגובה בין חיישנים נקיים וחיישנים מלוכלכים, גם כאן כל התגובות עמדו בתקן ISO.
מבין המערכות, בלטו לטובה המערכות הנרכשות בנפרד ומסווגות בקטגוריית "אביזרי בטיחות". הן טובות יותר מן המערכות האורגניות בזיהויי אובייקטים בפרמטרים של עומק, רוחב וגובה המרחב המאובחן. החוקרים מציינים את העובדה כי נסיעה אחורה מתבצעת מראש באופן זהיר יותר. עם זאת, יעילות המערכת עומדת ביחס ישר למהירות הנסיעה- 25% בנסיעה של 8 קמ"ש, 50% בנסיעה של 6-7 קמ"ש ו 90% בקירוב בנסיעה של 3-4 קמ"ש. מעל 10 קמ"ש, יעילות המערכת יורדת כמעט לגמרי.
הנתונים הסטטיסטיים בקנדה, מראים כי רוב התאונות מתרחשות במהירות של 8 קמ"ש ויותר. כמו כן, קיימים גורמים מתערבים המשפיעים על תגובת הנהג, ביניהן חוסר הבנה לגבי טיב ההתרעה- הנהג רואה רכב הנמצא מאחוריו במרחק שני מטרים ומפספס ילד הנמצא מאחורי הרכב במרחק חצי מטר- ההתרעה ניתנה על ידי המערכת, אולם הנהג שגה בפרשנות. המערכות עלולות לא לזהות ילד שוכב או גוחן, בשל העובדה כי קיים גובה מינימאלי לזיהוי המבטיח הימנעות מהתרעות שווא (אבנים וכד').
 
מסקנות:
תנאי המעבדה המשופרים באופן משמעותי מן הקיים בשטח, לא מאפשרים להתייחס למערכות מעבר להגדרת היעוד המקורי שלהן "מערכת עזר לחנייה". תאונות הנגרמות בעת נסיעה לאחור, מתרחשות על פי רוב במהירויות גבוהות מן המהירויות שנמדדו במעבדה ובשל כך, תגובת הנהג לזיהוי אובייקט, לא תהייה מהירה מספיק. הנתונים הסטטיסטיים הקיימים, לא מאפשרים לאפיין את גורמי התאונות המתרחשות בעת נסיעה לאחור.
 
המלצות:
יש לחקור ולחפש מערכות שיוכלו לתת מענה הולם.
קישור למחקר:
 
 
הערכת יעילותן של מערכות התרעה למניעת תאונות בעת נסיעה לאחור NHTSA- 2007.
מחקר הבוחן את יעילותן של מערכות עזר למניעת פגיעה בהולכי רגל בעת נסיעה לאחור, בדק מערכות שנחלקו על פי שתי קטגוריות:
 • מערכת ויזואליות-  מספקת לנהג בכל זמן תמונה של כל המתרחש מאחורי הרכב, ללא שום התראה קולית. על הנהג, להביט במשך כל הנסיעה לאחור במסך הוידיאו בכדי לוודא כי אינו פוגע באובייקט הנמצא מאחור. מצלמות, מראות צולבות ומראות קמורות
 • מערכות אולטרה סוניות של חיישני קרבה ומערכות רדאר (דופלר) - מזהות את האובייקטים הנמצאים בטווח המדידה הרלבנטי ומתריעות באופן קולי/ חזותי, על מיקום (ימין/שמאל מרכז הרכב והמרחק מהם. החוקרים מדגישים את העובדה כי יצרני הרכב המרכיבים מערכות אלו ברכב כרכיבים אורגאניים, מכלילים מערכות אלו תחת קטגוריית "מערכת עזר לחניה" בעוד מערכות אותן ניתן לקנות בנפרד, מסווגות בקטגוריה "מערכת בטיחות לנסיעה לאחור".
שתי המערכות, מצריכות את תגובת הנהג כדי להימנע בפגיעה באובייקטים הנמצאים מאחורי הרכב. מערכות ויזואליות הן פסיביות ועל כן נדרשת תשומת לב הנהג באופן רציף. מערכת חיישנים אולטרה סוניים, היא אקטיבית ומסוגלת לזהות גם אובייקטים שהנהג לא הבחין בהם. בהשוואת הזמן הנדרש מרגע הופעת האובייקט ועד תגובת הנהג, ישנה עדיפות קטנה למערכת חיישנים אולטרה סוניים, בשל העובדה כי עיבוד המידע לגבי האובייקט המזוהה, נעשה על ידי המערכת ולא על ידי הנהג.
שמונה מערכות שונות של מערכת חיישנים אולטרה סוניים נבחנו- ארבע אורגאניות וארבע שנרכשו בנפרד. מערכת אחת של מצלמת וידיאו ושתי מערכות של מראות- אחת שמותקנה על ידי היצרן ואחת שנרכשה בנפרד. הניסוי כלל מצבים שונים של רכב אובייקט:
·        מצב סטטי- סטטי של רכב אובייקט.
·        מצב סטטי- דינאמי של רכב אובייקט.
·        מצב דינאמי- סטטי של רכב אובייקט.
·        מצב דינאמי- דינאמי של רכב אובייקט.
המערכות האולטרה סוניות, נמדדו בזיהוי מיקום, מרחק וזמן התרעה והמערכות הויזואליות, נמדדו בחדות תמונה, בעומק וברוחב שדה הראייה. מערך הניסוי כלל חרוטי פלסטיק בגדלים שונים, אבני חנייה מפלסטיק (כאלו המשמשות להפרדה), בובות דמי של ילדים, ילדים מגיל שנה ועד שלוש שנים וגבר אחד בוגר. הדמיות תנועה של ילדים העוברים מאחורי הרכב בעת נסיעה לאחור, נערכו בעזרת מכשור מיוחד לצורך הימנעות מהעמדתם בסכנה של ממש. כל הניסוי צולם ותועד.
תוצאות הניסוי:
 • חיישנים אולטרה סוניים וחיישני ראדאר, אינם מסוגלים לזהות הולכי רגל (במיוחד ילדים), הנמצאים מאחורי הרכב. המערכות השונות הראו חוסר עקביות וחוסר אמינות בזיהוי האובייקטים. טווח הזיהוי מוגבל, בהסתמך על מרחק העצירה הנדרש (מהירות 8 קמ"ש = 4 מטר לעצירה), בכדי להימנע מפגיעה באובייקט/הולך רגל. בהתייחס למהירות בה נוסע לאחור הנהג הממוצע, מערכות אלו אינן מאפשרות לנהג זמן תגובה מספיק מרגע הישמע ההתרעה. בשטח המת בו אמורה המערכת האולטרה סונית לפעול, קיימים "חורים" בהם המערכת אינה מזהה אובייקטים וילדים כאחד. לחלק מן המערכות קיים קושי בזיהוי ילדים, במידה והם עומדים מבלי לזוז. חלק מן המערכות, התקשו לזהות תנועת ילדים וכל המערכות מזהות טוב יותר אדם בוגר מאשר ילד. בכל המערכות, נצפו שינויים מיום ליום באחוזי הכיסוי של הטווחים ובכך, השתנה עומק, רוחב וגובה הכיסוי, בעיקר בקצוות- השינוי לא עלה על 30 ס"מ לכל כיוון. בעוד מערכות אולטרה סונית מזהה עצמים כאשר הרכב במצב עמידה, מערכת רדאר המבוססת על דופלר, לא מסוגלת לזהות אובייקטים הנעים באותה מהירות וכיוון בה נע הרכב. אף מערכת אינה מכסה באופן מוחלט את "השטחים המתים" שמאחורי הרכב. רוב המערכות התריעו בפרקי זמן החורגים ממגבלות ISO- 350 אלפיות השנייה.
 • מצלמה אחורית, מראה את הנמצא מאחורי הרכב בבהירות רבה באור יום ובתאורה חלשה. המערכת, מראה עצמים והולכי רגל הנמצאים מאחורי הרכב במרחק עד 5 מטרים. שדה הראייה רחב למדי, אך הנהג מחויב לצפות במסך הוידיאו באופן רציף.
 • מערכת המראות הצולבות, מכסה גם היא את השטחים המתים מאחורי הרכב, אך ישנם מצבים בהם קשה לזהות אובייקטים בשל תנאי ראות. מראות קמורות מעוותות את האובייקטים, מקשות על זיהויים ומצריכות מן הנהג, ייתר תשומת לב.
 
מסקנות המחקר:
מערכות אולטרה סוניות ומערכות רדאר המשמשות ליצירת התראות לנהג בעת נסיעה אחור איננו נותנות  מענה אמין לצורך בזיהוי הולכי רגל הנמצאים מאחורי הרכב.
על פי ה-NHTSA יש להקדיש מחקרים לפיתוח מערכות ייעודיות, העומדות בקריטריונים הנדרשים.
קישור למחקר:
 
 
המלצות:
 • למרות שמערכות אולטרה סוניות ומערכות רדאר המשמשות ליצירת התראות לנהג בעת נסיעה אחור איננו נותנות מענה אמין לצורך בזיהוי הולכי רגל הנמצאים מאחורי הרכב הרי שכל עוד אין מדובר בניסיון להסתמך על המערכת כאמצעי יחידי בנסיעה לאחור, הרי שבצירוף הסתכלות הנהג לאחור מתקבלת תוספת לרמת הגילוי בנסיעה לאחור ביחס למצב הקיים.
 • דווקא הידיעה של הנהג כי המערכת איננה אמינה ב-100% , מובילה לכך שהנהג יתייחס להתראות המערכת בעירבון מוגבל, ימשיך להקפיד על הסתכלות לאחור בזמן נסיעה לאחור ולא  יפקיד את "האחריות" לביטחון הנסיעה לאחור בידי המערכת.
 • מכיוון שהשימוש במערכת הולך ומתרחב מומלץ לדאוג להפיץ דפי הסברה המבהירים את העובדה כי המערכת איננה מהווה תחליף להנחיות הנהיגה שבתוקף בכל הקשור לנסיעה לאחור, היא מהווה רק אמצעי עזר לגילוי מכשולים  במקרי קצה.
 
מהתקשורת:
בן שנה וחצי נדרס למוות ע"י רכב שנסע לאחורמאת מיכל גרינברג, ג'קי חורי ושירות "הארץ" "פעוט בן שנה וחצי, אבו עמר פייסל, נדרס למוות אתמול (שבת) בכפר לא מוכר סמוך לערד. התאונה אירעה בשעות אחר הצהריים. קרוב משפחה של הילד נסע עם רכבו לאחור ודרס את הילד. הילד פונה על ידי בני המשפחה לצומת ערד, שם הועבר לאמבולנס של מד"א. כאשר הגיע לבית החולים "סורוקה" נקבע מותו"
קישור לכתבה:
 
 
רשימת מקורות
NHTSA 2006
 
 NHTSA 2007
 
 
   The Australian National University אוסטרליה 2006
 
קנדה 2005
 
יפן 2003
 
RTA 2005 אוסטרליה
 
מערכות משולבות למניעת פגיעה בהולכי רגל גרמניה- 2005
 
מערכות למניעת פגיעה בהולכי רגל- מצגת, אוניברסיטת קיימבריג' – אנגליה 2003
 
עיתון הארץ מקוון ON LINE
 
 
Inside ITS August 15, 2002 Vol 12  No 16
 
פסיקת בית המשפט לתעבורה באשדוד 2004
 
 
 
 
| תקנון הקטלוג  |  תנאי שימוש באתר | 
בטיחות בתחבורה בטיחות בדרכים קטלוג לטכנולוגיות ומוצרי בטיחות בתחבורה התרעת התנגשות לפנים התרעת סטייה מנתיב  מצלמות רוורס מערכות לכיסוי שטחים מתים ברכב קופסה ירוקה חיישני לחץ אוויר התרעת הירדמות רמזורים עיני חתול תשתיות לתחבורה מכרזים בתחבורה פרסומים בתחבורה מערכות בטיחות לרכב מערכות עזר לנהג סימולאטורים לנהיגה מערכות לניהול ציי רכב מערכות ניטור נהיגה ניטור אלכוהול חגורות מניעת שכחת ילדים ברכב ארכיטקטורת ITS בטיחות בהסעות תלמידים בטיחות בהובלת מטענים בטיחות בארגונים וחברות קציני בטיחות לרכב צמיגים גופי תאורה סולאריים טכוגרף דיגיטאלי מערכות מתערבות בנהיגה הסחת דעת בנהיגה חיישני רוורס לרכב מצלמות רוורס לרכב ניהול ציי רכב ציי רכב תוכנות לניהול ציי רכב מצלמות לכיסוי שטחים מתים מצלמות תיעוד ברכב נוהל 6 איך אני נוהג תמרורים סולאריים שלטים סולאריים פנסי אזהרה סולאריים מערכת כיבוי אש באוטובוסים ורכב מערכת חירום והצלה
 

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com