פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
 
אודות המועדון
חברי המועדון
נותני חסות למועדון
ארגז כלים למנכ"ל
יועצים לבטיחות
שאלון לחברות הסעה
שאלון לארגוני תובלה
שאלון לחברות / ארגונים
שאלון לרשויות
הזמנת סקר בטיחות
הצעות לשיפור / ייעול
הצטרפות למועדון
 
 
 
  תו המצוינות לניהול בטיחות התחבורה
 

תו מצוינות בבטיחות התחבורה בארגונים
 - להתנעת תהליכי ישום בארגונים
 
 
רקע:
במהלך השנים האחרונות הושלם ביצוע פיילוט לבחינת ישימות דירוג רמת בטיחות התחבורה בארגונים. הדירוג שפותח מאפשר לכל ארגון המעוניין בכך להשוות את פעילותו ביחס לפעילות ארגונים אחרים, לשתף ארגונים ביוזמות ופעילויות לשיפור הבטיחות ולחלוק ידע ולקחים נצברים.  בכדי לסייע בתהליכי הטמעה ראשונית הוחלט לפתח גרסה מותאמת להתנעת תהליך היישום בחברות. 
מטרת מסמך זה:
הצגת גרסה יסוד המותאמת לתהליכי הטמעה ראשונית בחברות וארגונים.
עקרי הגרסה החדשה:
גרסת היסוד תכלול דווח מפורט ב 3 תחומי בטיחות הבאים:
  • ניהול הבטיחות
  • הכשרהה והדרכה
  • ניטור הנוהג
כדי להשלים את תמונת המצב יתבקש מנהל התחבורה לתאר במלל חופשי את הנקודות הבאות:
  •  תאור מאפייני הצי (היקף צי, סוגי כלי רכב, משפחות, שנתונים, אבזור כללי).
  •  חדשנות (בכל תחומי הפעילות ו/או ישום טכנולוגיות בטיחות אקטיבית).
  •  פרויקטים מיוחדים (הקטנת נסועה, הדרכות בסימולטור לעובדים , אחר)
שיטת הניקוד:
שיטת הניקוד תעניק נקודה (1 נק) על כל פרמטר שבו מצב החברה הוא מעל הממוצע הארצי. לא תעניק ניקוד (0 נקודות) כאשר מצב החברה דומה לממוצע הארצי ותעניק נקודה שלילית ( 1- נקודה) כאשר מצב החברה נמוך ביחס לממוצע הארצי.
שיטת הדיווח:
הדיווח בתוכנית הדרוג מבוסס על דיווח עצמי. חברות המדורגות מעל הממוצע יוזמנו להצגת את פעילות החברה בהתייחס פרמטרי הדרוג בפני ועדת דרוג.
ועדת דרוג:
תמונה ועדת דרוג ובה נציגים מטעם ארגון מנהלי התחבורה, עמותת אור ירוק, מרכז המידע לטכנולוגיות חכמות בתחבורה, יועצים לבטיחות בתחבורה ועוד. ועדת הדרוג תקיים מפגשי לסקירת דיווחי חברות. אחת לתקופה תדון הועדה בהוספת פרמטרים נוספים לדרוג.
 
הצטרפות והרשמה:
השתתפות חברה בדרוג מותנית במילוי וחתימה על טופס הרשמה ותשלום 180₪ דמי רישום ופרסום באתר האינטרנט של פורום פעולה.
הסכמה לשיתוף בידע:
ההשתתפות בתוכנית תכלול הסכמה של החברה לשיתוף בידע נצבר ולמידה הדדית אודות פעילויות בתחום שיפור בטיחות התחבורה בארגונים וזאת באמצעות פרסום מידע, לקחים והמלצות שיועברו לידיעת חברות אחרות השותפות בתוכנית הדרוג.
מפגשי הנחיה:
עמותת אור ירוק – תקיים מפגשים דו-שבועיים המיועדים למנהלי תחבורה. המפגש יכלול הנחיה ראשונית להתנעת פעילות דרוג הבטיחות בארגונים.
מיתוג ופרסום:
פעילות הדרוג תפורסם באינטרנט באתרי אור-ירוק, פעולה, ITS world portal , בעיתונות מקומית, עיתונות מקצועית.
תו מצוינות בבטיחות התחבורה:
תו מצוינות בבטיחות התחבורה Top -Safety יינתן לקבוצת החברות שתדורג בעשירון העליון של כלל החברות המשתתפות בדרוג.
מוצע כי ארגונים מקצועיים (ארגון מנהלי התחבורה, ארגון חברות ההסעה, ארגון חב ההובלה) יעניקו אותות/תו בטיחות לחברי הארגונים בהסתמך על שיטת הדרוג הנ"ל.
 
  
אילן גרודסקי
מנהל תחום טכנולוגיות
עמותת אור-ירוק
ערן ראובני
מנכ"ל
שח"ם
 
 
| תקנון הקטלוג  |  תנאי שימוש באתר | 
בטיחות בתחבורה בטיחות בדרכים קטלוג לטכנולוגיות ומוצרי בטיחות בתחבורה התרעת התנגשות לפנים התרעת סטייה מנתיב  מצלמות רוורס מערכות לכיסוי שטחים מתים ברכב קופסה ירוקה חיישני לחץ אוויר התרעת הירדמות רמזורים עיני חתול תשתיות לתחבורה מכרזים בתחבורה פרסומים בתחבורה מערכות בטיחות לרכב מערכות עזר לנהג סימולאטורים לנהיגה מערכות לניהול ציי רכב מערכות ניטור נהיגה ניטור אלכוהול חגורות מניעת שכחת ילדים ברכב ארכיטקטורת ITS בטיחות בהסעות תלמידים בטיחות בהובלת מטענים בטיחות בארגונים וחברות קציני בטיחות לרכב צמיגים גופי תאורה סולאריים טכוגרף דיגיטאלי מערכות מתערבות בנהיגה הסחת דעת בנהיגה חיישני רוורס לרכב מצלמות רוורס לרכב ניהול ציי רכב ציי רכב תוכנות לניהול ציי רכב מצלמות לכיסוי שטחים מתים מצלמות תיעוד ברכב נוהל 6 איך אני נוהג תמרורים סולאריים שלטים סולאריים פנסי אזהרה סולאריים מערכת כיבוי אש באוטובוסים ורכב מערכת חירום והצלה
 

בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com