פורטל מידע
קטלוג מוצרים
 
 
ביטוח וטכנולוגיות בטיחות
סקירת טכנולוגיות בטיחות
משחק נהיגה במכונית
ביטוח וטלמטיקס
סקר חסמים
ביטוח ציי רכב
מחשבון סיכון נותר
 
 
 
  סקירת טכנולוגיות לבטיחות
 
 
סקירת טכנולוגיות בטיחות eSafety
 
מס.
שם
ABC
Built-in
After market
מצב חדירה
מצב המחקר
המלצות לפרמטר
1
בקרת יציבות אלקטרונית
ESP
כן
לא
גבוהה
אפקטיבי
עדיפות א
2
מגבר בלימה בחירום
EBA
כן
לא
גבוהה
אפקטיבי
עדיפות א
3
מערכת התרעה על סטייה מהנתיב
LDW
כן
כן
נמוכה
אפקטיבי
עדיפות א
4
מערכת המתריעה בפני סכנה להתנגשות קדמית
FCW
כן
כן
נמוכה
אפקטיבי
עדיפות א
5
מבחני ריסוק
Ncap
כן
לא
גבוהה
אפקטיבי
עדיפות א
6
תזכורת חגירת חגורת בטיחות בכל מושבי הרכב
SBR
כן
כן
בינוני
אפקטיבי
עדיפות א
7
מערכת לניטור נתוני נהיגה
IVDR
לא
כן
נמוכה
אפקטיבי
עדיפות ב
8
ניטור לחץ אויר
TPMS
כן
כן
נמוכה
אפקטיבי
עדיפות ב
9
חישני נסיעה לאחור ו/או מצלמת נסיעה לאחור
RWS
כן
כן
גבוהה
אפקטיבי
עדיפות ב
10
מנעול אלקולוק
ALCK
לא
כן
נמוכה מאד
עדיפות ג
11
מערכות הבולמות אוטומטית את הרכב במקרה של סכנה להתנגשות קדמית
CMBS
כן
לא
נמוכה מאד
עדיפות ג
12
מערכת התרעה על סכנת פגיעה במשתמשי דרך פגיעים
PCV
כן
כן
הדגמה
 
עדיפות ג
13
 מערכת התרעה על סטייה מהנתיב בעת התקרבות רכב מאחור בנתיב מקביל
LCA
כן
כן
נמוכה
אפקטיבי
עדיפות ג
14
מערכת המחזירה את ההגה במקרה של סטייה מהנתיב
LKA
כן
לא
הדגמה
 
עדיפות ג
15
בקרת שיוט אדפטיבית
ACC
כן
לא
נמוכה
אפקטיבי
עדיפות ג
16
אורות קדמיים תבוניים
AFS
כן
לא
נמוכה
אפקטיבי
עדיפות ג
17
מערכות תבונית להתאמת מהירות
ISA
לא
כן
נמוכה
אפקטיבי
לא בשל
18
מערכת התרעה על מהירות חריגה בעקומה
CSW
כן
כן
הדגמה
 
לא בשל
19
 ראיית לילה משופרת ברכב (כולל התרעה מפני מכשולים/משתמשי דרך פגיעים
NVW
כן
כן
הדגמה
אפקטיבי
לא בשל
20
 מערכת התרעה על הרדמות 
DDM
כן
כן
הדגמה
במחקר
לא בשל
21
תקשורת רכב-רכב – שיתוף התרעות בין כלי רכב על מפגעים בדרך
WLD
כן
כן
הדגמה
במחקר
לא בשל
22
תקשורת ארוכת טווח בין רכב לתשתית
V2I -I2V
לא
כן
נמוכה
אפקטיבי
לא בשל
23
התרעת התנגשות בין כלי רכב באמצעות תקשורת קצרת טווח
V2V
כן
כן
הדגמה
במחקר
לא בשל
24
התרעה ברכב על התקרבות מסוכנת לאור אדום
RLVW
כן
כן
הדגמה
במחקר
לא בשל
25
מערכת המתריעה מפני סכנת התנגשות בין רכבים בצומת
ICW
כן
כן
הדגמה
במחקר
לא בשל
26
התרעת מהירות על סמך גיאומטרית הדרך
LCS
לא
כן
הדגמה
במחקר
לא בשל
27
 קריאת מצוקה אלחוטית אוטומטית
eCall
כן
כן
הדגמה
אפקטיבי
לא בשל
מתוך תקציר חקר אפקטיביות בטא"ל, במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בביצוע המכון לחקר התחבורה בטכניון.