איתוראן ONLINE משולבת עם התרעת התנגשות לפנים של חברת MOBILEYE
 מערכת לניטור לחץ אוויר וטמפרטורה בצמיגי הרכב
 איתוראן חומ"ס - מענה לתקנות החדשות בתחום הובלת חומרים מסוכנים